Підготовка до школи

– групи до 6 учнів;
– лексична тема щотижня;
– постановка руки і підготовка її до письма;
– навчання усному рахунку, рахування в прямому та зворотному порядку;
– збільшення словникового запасу, розвиток мовлення;
– закріплення звуків та букв, оволодіння навичками читання;
– геометричні фігури об’ємні та на площині;
– розвиток логічного мислення, просторових уявлень;
– розвиток пам’яті, мислення, уваги та уяви.